עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

היגדים למבחן בהיסטוריה


 • מאגר היגדים למבחן בהיסטוריה
 • על פי צוואת הורדוס, לאחר מותו, נמסרה השליטה בא"י לשלושת בניו – ארכילאוס, פונטיוס פילטוס ולקאודיוס.
 • בשנה 7 לספירה החליטו הרומאים להפוך את יהודה לפרובינקיה- עיר מבצר תחת חסות רומית.
 • הנציב הרומי       היה מפקד הצבא, והיו לו סמכויות שיפוט מלאות. כמו כן היה ממונה על      ענייני הפנים בפרובינקיה, אחראי על גביית המיסים.
 • האימפריה הרומית אימצה את מדיניות  "השלום הרומי"- הסכם שלום כלל איזורי בין הקיסר לנציבים שלו.
 • פונטיוס פילאטוס היה נציב רומי משך 11 שנים,   עבד בראש יהודה והתייחס לאזרחיה היהודים בסבלנות רבה.
 • הקיסר גאיוס קליגולה דרש שיתייחסו אליו כאל  וציוה להעמיד פסל ענק שלו בתוך בית המקדש הראשון.
 • הקיסר קלאודיוס ביטל את מעמדה של יהודה   כפרובינקיה ומינה את הורדוס למלך על יהודה.
 • אגריפס הומלך מכיוון שהיה צאצא של בית   החשמונאים (נכדה של מרים), יחד עם זאת היה נאמן לחלוטין לרומא.
 • בחמש שנות מלכותו ביהודה אגריפס הקל את נטל המיסים, חיזק את חומות העיר וטבע מטבעות ללא סמלים אליליים או דיוקנאות      ליהודים.
 • הורדוס הקים עבור אוגוסטוס מקדשים על מנת להביע את נאמנותו אליו- למשל העיר טבריה אשר נקראה ע"ש הקיסר עצמו.      החנפנות עזרה להורדוס שכתוצאה מכך קבל עוד שטחי שליטה.
 • מאחר והורדוס היה יהודי למחצה (סבו התגייר), הוא התקבל על ידי היהודים והיה סובלני אליהם מאוד. הם אלו שהתאבלו על מותו.
 • הורדוס רצח את אביו ואת אימו הנוכריים מאחר   וחשד שהם בוגדים בו.
 • הורדוס השקיע מאמצים על מנת לשפר את פני העיר קיסריה- סלל בה דרכים חדשות, שיפץ את המקדש הגדול שם ותלה על כניסתו נשר, דבר      אשר הכעיס את היהודים ופגע בדתם.
 • תקנת הפרוזבול נוסחה על ידי הלל הזקן והיא מונעת מצב בו יהודי לא ישיב חוב ליהודי אחר ממנו לקח הלוואה, אפילו אם הגיעה      שנת שמיטה.
 • המרד הגדול התחיל ממתיחות ששררה בעיר קיסריה בין היהודים לנוכריים, בנוגע לשליטה בעיר. בנציב הרומי התערב לטובת היהודים,      הנוכרים התעצבנו והחלו מהומות.
 • בשנת 76 לספירה התערב נירון לצד הנוכרים  ואישר במסמך כי הם צריכים לשלוט בעיר ירושלים.
 • בעת התאספות של המון יהודי בי-ם, ערב חג  הפסח, חייל מגדוד רומי שנכח במקום עשה תנועה מגונה כלפי היהודים. פעולה זו      גררה זריקת אבנים לעבר הצבא הרומי, תגבור הצבא, בריחת יהודים מהמקום ומוות של      חלק מהם מחץ וקשת.
 • מיד עם הפיכת יהודה לפרובינקיה , לאחר מותו של הורדוס, הוטל על היהודים "מס היהודים" על מנת שיוכלו לממן את      הצבא.
 • החקלאים הפסידו תחת שלטון האימפריה שטחים נרחבים מהמיסים הכבדים שהוטלו עליהם, כך הפכו חלקם למובטלים וחברו אל הכהנים      כדי להתקרב לשלטון הרומי.
 • הסיקריים כונו גם שוחרי המרד מאחר ואהבו לקום  עם שחר כדי להתכונן לקרבות מול הרומאים.
 • הסיקריים התנגדו לשלטון הזר מפני שאלוהים  הבטיח ארץ זבת חלב לעם הסגולה שלו, משום כך רצו להילחם ברומאים.
 • אגריפס השני שהיה נכדו של הורדוס, עמד בראש  המתונים. בשנת 66 נשא נאום בפני העם ואמר כי אלוהים עומד לצידם של הרומאים,      על כן לא כדאי להלחם בהם.
 • בירושלים קבוצת כהנים סיימה את המרד כאשר   הביאה קורבן לקיסר הרומי. זה היה מעין הכרזת מלחמה על הסיקריים.
 • ממשלת המרד חילקה את יהודה למחוזות מלחמה      בעוד שבי-ם עצמה חוזקו חומות העיר והכינו מחסני מזון.
 • כאשר אנשי ציפורי נכנעו לאספסיינוס, הדרך      ליודפת הייתה מהירה ואכן הוטל עליה מצור משך 48 יום. בעקבות הלשנה של בוגד      יהודי , הצליחו הרומים ללכוד את העיר ולהרוג רבים מתושביה.
 • יוסף בן מתיתיהו שכנע את 38 חבריו להתאבד,      ולבסוף הפך לחברו של הקיסר הרומי.
 • במבצר בגמלא הסתתרו 5000 איש, מהם נותרו רק      שתי נשים. כל היתר התאבדו בקפיצה מההר.
 • שמעון בר גיורא היה ממתנגדיו של יוסף בן מתתיהו      ולממשלת המרד.
 • מאחר והיו הרבה קבוצות מורדים אשר לא השכילו      להתאחד יחד, הדבר הסב נזקים לירושלים, נהרסו חלקים מהעיר ומבית המקדש. כך קרה      שמחסן מזון שלם נשרף לחלוטין.
 • בשנת 79 לספירה הכריז על עצמו אספסיינוס      לקיסר רומא ומינה את בנו טיטוס למפקד הצבאות ביהודה.
 • החל מאביב שנת 80, החל טיטוס במצור על      ירושלים. רק אז החלו המורדים להתאחד אך זה היה מאוחר מדי- ידם של הרומאים      הייתה כבר על העליונה.
 • יוסף בן מתיתיהו עמד על חומות ירושלים וניסה      לשכנע את תושבי העיר המורדים להיכנע לרומאים ולא יסבלו מהרס העיר ומהרג רב.      התשובה הייתה מטר גידופים ואבנים, מאחר והיהודים העדיפו את החיים על פני      המוות.
 • טיטוס הקיף את חומת ירושלים      ב"דייק" ( אבנים קלועות זו על גבי זו). כך לא יכלו תושבי העיר      להיכנס או לצאת ומצוקת הרעב גברה.
 • בתאריך י"ז בתמוז של שנת 70 לספירה      נשרפו שערי ירושלים, כך נכנסו הרומאים לעיר ושרפו את בית המקדש הראשון גם כן.     
 • במדבר יהודה היו שלושה מבצרים- מגוון,      הרודיון ומצדה בהם התבצרו מורדים יהודים.
 • בראש המורדים במבצר מצדה עמד אלעזר בן      מתיתיהו אשר החליט יחד עם חבריו להמשיך ולהלחם ברומאים בכל מחיר.
 • בשנת 73 לספירה החליט המפקד הרומי להטיל מצור      על מצדה ולהקים סביבה דייק (גשר חצץ).
 • כאשר לא נותרה ברירה אלא להיכנכע לידי האויב      הרומי, החליטו אלעזר 600ו-  חבריו      במצדה להתאבד יחד. רק שתי נשים וחמישה ילדים נותרו בחיים על מנת להפיץ את      סיפורה של מצדה. כך הסתיים המרד הגדול.
 • בתום המרד יהודים רבים נמכרו לעבדות או נלקחו      להילחם בזירות התיאטרון. אלה שנותרו בשטחי א"י, חיו בשומרון והם סבלו      ממסים כבדים והחרמת שטחים.
 • בתום המרד הגדול אספסיינוס וקליגולה הבליטו      את נצחונם על היהודים- הם טבעו מטבעות לציון האירוע וברומא נבנה שער קליגולה      שעומד על תילו עד עצם היום הזה.
 • יוסף בן מתיתיהו היה מוכר בשם יוספוס פלביוס      (המשפחה אשר תמכה בו אשר היה ברומא), היה הסטוריון וכתב את "מלחמת      היהודים" עבור שלטונות רומא.
 • רבן יוחנן בן זכאי מראשי בית הדין בירושלים      ומהמתנגדים למרד ברומא, תרם רבות לחידוש חיי הדת לאחר חורבן בית ראשון .
 • ביבנה הקים ריב"ז (רבי יוחנן בו זכאי)      בית מדרש, שם לימד תורה. מאוחר יותר זה הפך לבית כנסת שם חוקקו חוקים      הלכתיים. יבנה הפכה למרכז הדתי בא"י.
 • רבן גמליאל, יורשו של ריב"ז, היה נשיא      בית הדין ביבנה. הוא קבע נוסח אחיד לתפילה (תפילת "מודה אני"),      שלוש פעמים ביום.
 • רבן גמליאל הפך את המצות ואת קריאת ההגדה      למנהגים המרכזיים של פסח כדי שהחג ימשיך להחגג אף על פי שאין כבר עלייה לרגל      לבית המקדש.
 • "מרד התפוצות" התרחש בשנים      116-118 לספירה במצרים, בלוב ובקפריסין.
 • הקיסר אדריאנוס רצה לשמור על שלום ברחבי      האימפריה, שיקם את ירושלים ובנה בה עיר אלילית בשם "איליה      קפיטולינה" (איליה- ע"ש האילה שחצתה את ירושלים; קפיטולינה-      ע"ש יופיטר אבי האלים).
 • אדריאנוס שאהב את שלמות הגוף, אסר על תושבי      האימפריה כולל על היהודים לפגוע בגופם. בדרך זאת שלל עשיית ברית מילה, דבר      אשר הגביר את המתח בין היהודים לרומאים.
 • מפקד המרד נגד אדריאנוס נקרא במקור שמעון בן      כוסבא. ריב"ז היה זה שכינה אותו בר כוכבא- הכוכב שבא לגאול ולהציל את      העם.
 • מרד בר כוכבא התנהל בין השנים 132-135.      בתחילה המורדים היהודים הצליחו לפגוע בצבאות הרומים, אך נבלמו כאשר הגיע      המצביא  יוליוס סוורוס.
 • ביום ט' באב נפלה מצודת ביתר לידי הרומאים,      לאחר מצור הדוק סביבה, שם נהרגו בר כוכבא ועוד רבים אחרים.
 • חלק מלוחמיו של בר כוכבא שהצליחו להימלט      מהרומאים, ברחו לאזור חבר שבמדבר יהודה שם הסתתרו במערה. כדי לא ליפול לידי      הרומים העדיפו להתאבד בשריפה- מערה זו מכונה "מערת המתים" מאחר      ומתו שם 40 אנשים.
 • בתום מרד בר כוכבא שינו הרומים את שמה של ארץ      ישראל לסוריה- פלשתינה על שם הפלישתים ששלטו באזור בתקופת התנ"ך.
 • ירושלים של אחרי מרד בר כוכבא הפכה לעיר      אלילית וליהודים אסור היה לגור בה כלל.
 • לאחר מרד בר כוכבא אסר הקיסר אדריאנוס על      היהודים לקיים את מצוות דתם. מי שהיה נתפס לומד תורה למשל, היה נרצח.
 • לאחר מרד בר כוכבא המצב הכלכלי של היהודים      היה קשה מנשוא, רבים מהם עברו להתגורר בבבל- שם התחזק המוסד הדתי.
 • בימים בהם היה רבי יהודה נשיא (      "הרבן") בין הדין, הפכו היחסים עם הרומים לקרובים וסובלניים יותר.
 • המשנה- קובץ חוקים ותקנות הלכתיות חוברה   ואוגדה על ידי הרבי.
 • המשנה עוסקת בשישה סדרים- נזיקין, נשים,   טהרות, מועדים, שבתות ומילה.
 • בבבל ניסו לקבל את כל הכוח על הקהילה היהודית  העולמית, כך ניסו החכמים לשנות את תאריכי לוח השנה העברי, אך עד מהרה ירדו      מהרעיון מפני שלא היה להם כוח.
 • מיבנה עבר המרכז הדתי היהודי לציפורי ומשם  לטבריה. במאה ה-4 לספירה בוטל כליל מוסד הנשיאות והועבר לבבל. מעמדה של טבריה      נפגע מאוד.עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: אפי
מתאים לכיתה: ו
מקצוע: היסטוריה
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
אתונה הקדומה
אתונה הקדומה
יוליוס קיסר
יוליוס קיסר
14 הנקודות של ווילסון
14 הנקודות של ווילסון
מלחמת ששת הימים
מלחמת ששת הימים
ילדים ובני נוער בשואה
ילדים ובני נוער בשואה
חוזה ורסאי
חוזה ורסאי
אירועים שקשורים לישראל1
אירועים שקשורים לישראל1
עבודה על מרד בר-כוכבא
עבודה על מרד בר-כוכבא
המהפכה המדעית
המהפכה המדעית
חיי היהודים בבל
חיי היהודים בבל

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2020

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון