עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

העלייה השניה


הרקע לעלייה השנייה

 

 

אנשי העלייה השנייה היו סטודנטים וסוציאליסטים, רובם מרוסיה ומיעוטם מארצות אירופה האחרות ואף ארה"ב.  הם התנגדו לחיים בגולה, ולאחר האכזבה מהמהפכה הרוסית ב1905-, ראו בא"י מקום שבו תיווצר חברה יהודית מסוג חדש;  חברה שתתבסס על עבודת אדמה, ולא על מסחר ומלאכה כמו בגולה.

חלוצים אלה האמינו בעבודה עברית, בשמירה עברית ובסוציאליזם לשמו.


עבודה עברית

 

 השאיפה המרכזית של החלוצים הייתה להיות פועלים בא"י ולעבד את אדמת ארץ הקודש. שאיפה זו לא איבדה מעצמתה, למרות הקשיים שבהם נתקלו:

 

מצבם הכלכלי הקשה; האיכרים הותיקים שהעדיפו את הפועלים הערביים(שהיו כוח עבודה זול ויעיל), התורמים, שהתנגדו לרעיונות הסוציאליזם שהביאו עמם החלוצים ועוד...

כדי להתגבר על הקשיים הרבים, יימרה ההסתדרות הציונית את המשרד הארץ-ישראלי, שבראשו עמד ארתור רופין.  הוא הקים את "החוות הלאומיות" - בהן למדו החלוצים הצעירים את תורת העבודה בענפי החקלאות השונים.  בראש חוות אלה עמדו מנהלים, שתפקידם היה להשגיח על המתלמדים ולדאוג לצרכי החוות.

התפנית הייתה כשקבוצת צעירים ביקשה מרופין לייסד חווה עצמאית, ללא פיקוח.

רופין היסס, הן בגלל עלות ההצעה, והן בגלל רעיונות הסוציאליזם שהיו כרוכים פה.  לבסוף, הסכים רופין והקצה למתיישבים את אדמות "אום ג'וני", הנמצאת מזרחית לירדן. התיישבות זו, שזכתה לשם "דגניה" הייתה הקיבוץ הראשון.  הקיבוץ היה פיתוח של החווה הלאומיות, ובו היו חיים שיתופיים ועצמאיים.  בדגניה, אף נפרצה הדרך לעבודת אדמה בעלת אופי שונה - עימוק בכמה ענפי חקלאות בעת ובעונה אחת. כדי שהורי הקיבוץ לא יהיו כבולים בטיפול ילדיהם, נוסד "בית הילדים", בו חיו בל הילדים, תחת השגחה, בזמן שהוריהם עבדו.


השמירה העברית

 

 אחת מהבעיות שהטרידו את המתיישבים הייתה בעיית הביטחון.

השומרים הערביים, נהגו לזלזל במלאכתם, ולעתים אף שיתפו פעולה עם הבוזזים והשודדים, שנהגו לפשוט על היישובים החדשים.

בשנת 1907 הציע ישראל שוחט, לפני קבוצת צעירים שהתכנסה בחדרו של יצחק בן-צבי, לייסד ארגון של שומרים עבריים.  תפקידם של אלה יהיה להגן על היישובים, במקום הערבים.  דבריו התקבלו על כולם, ועוד באותו יום נוסד הארגון "בר-גיורא", שאנשיו נטלו חלק בהגנה העצמית עוד ברוסיה.  ארגון זה לקח על עצמו את האחריות להיות מוכן לכל פעולה ובכל מקום, ואף ליישב אזורי ספר בארץ.

בזמן שחברי "בר-גיורא" התאמנו בגליל, פרצה בתורכיה מהפכה. בא"י פשטה התחושה, בין הערבים, שעכשיו ניתן יהיה לפרוק את עול השלטון התורכי וליהנות מרפיון החוק.  מעתה, מקרי שוד ותקיפה הפכו לחלק משגרת היום-יום, והיישוב העברי החליט שהגיע הזמן ליישם את עקרונות "בר-גיורא" בגוף גדול שיהיה מוכר בכל הארץ.

באסיפה השנתית הראשונה של השומרים, שהתקיימה במסחה, לקח ארגון "השומר"(שאנשיו היו מאנשי "בר-גיורא") על עצמו את המשימה.  חברי הארגון שהתאמנו בשימוש בנשק וברכיבה, התחייבו לעזור לזולת בכל צרה, לשמש דוגמא לאומץ לב ולתושייה וכו'.  בד בבד עם ייסודו של "השומר" נוסד גם "לגיון העבודה", שחבריו עסקו בעבודה ושמירה גם יחד.


סוציאליזם - רעיונות סוציאליסטיים נקלטו אצל הצעירים היהודיים ברוסיה בד בבד עם הציונות עצמה, והפכו לחלק בלתי נפרד מהכמיהה לעלייה לא"י.  כבר בקונגרס הציוני השני, טען נחמן סירקין שאין לפתור את השאלה היהודית(ציונות) בלא לפתור גם את השאלה החומרית של המוני העם(סוציאליזם).  עוד הוסיף סירקין וטען, שאין פתרון לשאלה החומרית אלא בתחיית האומה בארצה.

רעיונות הסוציאליזם הפרו את המחשבה הציונית וקרבו אליה רבים מקרב הפועלים היהודים, שעתה מצאו בה לא רק את הפתרון לשאלה הלאומית, אלא גם נקראה "פועלי ציון".  חברי המפלגה שמו להם למטרה "ליצור בא"י חברה עברית, המבוססת על יסודות סוציאליסטיים."

הפרעות ברוסיה, הוכיחו בבהירות ליהודים כי קיום הסוציאליזם תלוי בקיום הציונות, ולכן החליטו הצעירים שביניהם לעלות לא"י, ולנסות להקים שם חברה סוציאליסטית.

כשהגיעו לא"י, פנו החלוצים לחוות השיתופיות שהוקמו ביוזמתו של רופין.  קבוצות אלה אמנם לא האריכו ימים, אך הן עוררו רבים לפתח את ההתיישבות השיתופית באדמת הלאום.

הקבוצה השיתופית העצמאית הראשונה, שקמה בסמוך למוצא הירדן מן הכינרת בשנת 1910, הייתה דגניה.  בתחילה לא התכוונו חברי הקבוצה להפוך את המקום ליישוב קבע, אלא ניסו להוכיח כי יש בכוחה של קבוצת פועלים עבריים להתקיים בכבוד עבודה שיתופית בא"י.  רק קבוצת הפועלים שהתיישבה בדגניה לאחר שנה, הפכה את המקום לסמל ולדוגמא להתיישבות השיתופית.

לאחר שניסיון זה עלה יפה, קמו קבוצות שיתופיות נוספות בחלקי הארץ השונים, מהן רבות שהמשיכו את דרכה של דגניה.  כשמספרן גדל,  התארגנו הקבוצות באגודה אחת, שלימים נקראה "חבר הקבוצות".

כאן המקום להזכיר גם את הקמתה של "אחוזת בית".


ההתיישבות העירונית ו"אחוזת בית"

 

החלוצים שפנו להתיישבות חקלאית היוו רק מיעוט של העולים.  רובם של אנשי העלייה שנייה פנו דווקא להתיישבות עירונית, בערים הגדולות בא"י.  ביניהן הייתה גם יפו.

יפו הייתה עיר ערבית טיפוסית - סמטאות צפופות, לכלוך וזוהמה, חיות משוטטות ותנאי תברואה גרועים.

היהודים שהגיעו אכלסו את העיר ו"תרמו" לצפיפות ולדוחק.  כמו כן התיישבו הפועלים בשתי שכונות צפופות ודלות צפונית ליפו - נווה צדק ונווה שלום.

אחרים מיהודי יפו, בני המעמד הבינוני(סוחרים, בעלי מלאכה, מורים...), שרצו להתנתק מהתנאים הגרועים, התאחדו ויסדו את "אחוזת בית - אגודה לבניין בתים", שמטרתה - בניית שכונה חדשה בקרבת יפו, שכונה שתבטיח ליושביה חיים שקטים ושלווים , כמו בשכונות המצויות בקרבת הערים באירופה.

צפונית ליפו רכשה אגודת "אחוזת בית", בעזרתה הכספית של ההסתדרות הציונית, ובתמיכתו של רופין, שטחי חולות.

ב1909-, נערכה הגרלה בין חברי האגודה על חלוקת המגרשים, ונקבעו מיקומם של הרחוב הראשי והגימנסיה.  בסיום אותה שנה, הונח היסוד לבית הראשון בשכונה.

לימים, החלה שכונה זו להתפתח. שמה שונה לתל-אביב, הוקמה בה הגימנסיה העברית הראשונה, ולאט לאט החלה העיר הברית הראשונה לקרום עור וגידים.

 

 

סיכום

 

תרומתה של העלייה השנייה להתפתחותו של היישוב היהודי ולהשתרשותו בארץ חשובה עד מאוד.  "כבוש העבודה", יצירת "השומר", ההתיישבות השיתופית על כל גווניה, ועוד.

כל אלה יסודות מוצקים לבניין העם במולדתו.  
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: י
מתאים לכיתה: ט
מקצוע: אזרחות
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
עבודה על אלימות
עבודה על אלימות
גלות בבל
גלות בבל
הלל ושמאי במחלוקת - האם לגייר, וכיצד? (ספר: שבילי תרבות)
הלל ושמאי במחלוקת -  האם לגייר, וכיצד? (ספר: שבילי תרבות)
דרייפוס
דרייפוס
עבודה על דוד בן גוריון
עבודה על דוד בן גוריון
עבודה על חיים ויצמן
עבודה על חיים ויצמן
עבודה על יצחק רבין
עבודה על יצחק רבין
עבודה מוכנה באזרחות
עבודה מוכנה באזרחות
מהי דמות מופת?
מהי דמות מופת?
עבודה על ההגירה היהודית
עבודה על ההגירה היהודית

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2019

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | סרטונים | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | דפי צביעה | תפזורות |
היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון