עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

עבודת חקר במדעים


עבודת חקר במדעים

תעודת זהות
שם: רותם המדבר
משפחה: קטניות
שם מדעי: Retama raetam
תיאור הצמח:
צורת הפרח-
צורת העלה- פשוט
צורת הגבעול- עגול
בית גידול: חברות שיחים
תפוצה בארץ: צפון הנגב, אפיקים יבשים של נחלים, חולות מישור החוף
תקופת פריחה: ינואר, פברואר, מרץ, אפריל
שימוש: רפואה
מיוחד: שומר על אש
סיפור על הרותם

מעשה באחד שהניח גחלים בוערות בחג הסוכות ובא ומצאן בוערות בפסח. רב אשי מספר בשם הונה בר נתן על קבוצת אנשים שהלכה במדבר וערכה בה סעודה. סדרו אש וצלו בשר. כשחזרה הקבוצה כעבור שנה לאותו המקום, עדיין ראו את אותן הגחלים כשהן לוחשות. תמה על כך אחד האנשים ושאל את החכם אמימר אשר ענה לו: הגחלים בודאי של רתמים היו. שכל הגחלים כבו מבחוץ כבו מבפנים ואלה שכבו מבחוץ, עדיין הן בוערות מבפנים.פריחת הרותם / מיכאל דשא
פורח לו בהוד, פורח לו בתום,
ואין דבר לו בעולם זולת פרחיו.
עדת דבורים סביבו עולזת והומה -
גם חן ,גם בושם רך וצוף,
וילד בא, לבו רוחב ובנחיריו
הרטט, בעיניו ניצוץ - הו, יופי! והריח!
והוא זולל לנפשו והוא יוקד חמדה,
ואלף חיוכיו וניחוחו גואים למרחוק,
וכל הגיל, ההילולה, השיר והצחוק
האם יודע הוא? הנוח לו בכך?

והוא לבד מאוד, והוא פתום יחדיו
עם הדבורים והילדים והשמים
מסביבו, וניחוחו הזך
מלא חלל ועד חמה יצוף;
והוא צעיר, והוא רוגש, והוא יתום
ונחמה קורן ברבבות עיניים
וליל רד וזלעפות ברד ואש
והוא פורח עוד, והוא יפרח עד תום!

תמונות של רותם המדבר

תעודת זהות
שם: אלת המסטיק
משפחה: אלתיים
שם מדעי: Pistacia lentiscus
תיאור הצמח:
צורת הפרח-
צורת העלה- מנוצה
צורת הגבעול- עגול
בית גידול: חברות שיחים
תפוצה בארץ: גולן, גליל, חוף הים התיכון, עמקים, גלבוע, כרמל, הרי השומרון, הרי יהודה, שרון, שפלה
תקופת פריחה: מרץ, אפריל
שימוש: רפואה
אגדה - איך הצילה אלת המסטיק את משה? כתבה רותי ריכטר

כשירדו בני ישראל למצרים לקחו עמם זרעים של אלת המסטיק, כי האלה שימשה ברפואה, ובני ישראל ידעו שאינה גדלה בר במצרים.
לימים גזר פרעה להמית כל בן בכור שנולד לבני ישראל, ושוטרי המלך נהגו לפקוד במפתיע את בתיהם של בני ישראל ולחפש את הילודים הבכורים כדי להמיתם.
הניחה מרים, אחות משה, את אחיה התינוק בתיבת עץ קטנה מצופה בגופר, ריפדה אותה בענפי אלת המסטיק שגידלה ליד ביתה, והניחה בתיבה את אחיה הקטן. אחר כך ירדה אל היאור, והשיטה את התיבה במים הזכים והשקטים.
מולל התינוק בידיו עלים אחדים שתלש מענפי האלה, וריחה פשט ליד היאור, כי נשא רוח הערב את הריח הנעים למרחוק.
עמדה מרים בסבך הגדה, וצפתה מרחוק באחיה התינוק, השט לבדו בסירה. הקטנה. דמעות שטפו את פניה, והיא התפללה לאלוהים שאישה טובה תמצא את התיבה ואת משה הקטן הישן בתוכה, ותאמץ אותו לבן.
בערב, כשיצאה בת פרעה לשוח עם חברותיה ושפחותיה ליד היאור, עלה לפתע באפה ניחוח נעים. היא הלכה בעקבותיו, כי קיוותה למצוא צמח בושם שלא הכירה, אך במקומו מצאה בסבך הגדה את התיבה המרופדת בענפי אלת המסטיק ואת התינוק הישן בתוכה שנת ישרים.
בירכה בת פרעה את ענפי האלה הריחניים שהביאו אותה אל משה, ולקחה את התינוק כדי שיגדל בביתה עם שאר ילדיה. היא קישטה בענפי האלה את מיטת התינוק, ומאז ליוו ריחות האלה את משה בכל אשר הלך.
כשמת משה ונקבר בהר נבו, קישטו שיחי האלה את קברו המשקיף מראש ההר אל הארץ המובטחת, והם שומרים על הקבר עד היום הזה.

תמונות של אלת המסטיק


צמחי בר בישראל
מדוע חשוב לשמור על צמחי הבר?
כיום בולטת נטייה חזקה להצדקת שימור המגוון הביולוגי מטעמים כלכליים. עיקר ההתייחסות היא אל המגוון הגנטי. על פי גישה זו רואים בכלל היצורים החיים מאגר גנטי עצום. צמחים ובעלי חיים מכילים גנים שיכולים להועיל לאדם. כיום, בעידן ההנדסה הגנטית, יש אפשרות להתערב בגנום של יצורים חיים, לשנות תכונות של צמחים ובעלי חיים המשמשים את האדם בחקלאות, בתעשייה וברפואה. ראוי לציין שתרופות רבות ברפואה המודרנית מקורן ביצורים חיים, בעיקר מצמחים ומיקרואורגניזמים. הפניצילין שהציל חיים של כל כך הרבה בני אדם, מקורו בפטרייה. תרופות חדשות נגד סרטן, כגון וינקריסטין ווינבלסטין הופקו מצמח הגדל באי מדגסקר. אין ספק שאנחנו מודעים רק לחלק זעיר מאפשרויות הריפוי הגלומות בקיומו של המגוון הביולוגי ואיננו מודעים לפוטנציאל הטמון במינים הנכחדים. סביר להניח שמסתתרים בתוכם גנים המקודדים לחלבונים בעלי פעילות ביולוגית שיכולים להועיל לאדם.
בחקלאות יש חשיבות מיוחדת למגוון הגנטי כאשר מדובר באספקת מזון סדירה לכלל האנושות. כשבעה מינים של צמחים מספקים כיום כ- 80% מהמזון הצמחי של בני האדם. תירס, חיטה ואורז לבדם הם יותר ממחצית מכלל התנובה החקלאית העולמית המשמשת כמזון לאדם. ההשענות על מינים ספורים כל כך טומנת בחובה סכנה, במיוחד עקב הנוהג החקלאי לזרוע שדות שלמים בזן אחד ויחיד (מונו קולטורה). צורת חקלאות זו חשופה במיוחד למזיקים. ולכן הכלאה של מינים וזני בר מהטבע עם המינים הקיימים, חיונית כרשת ביטחון לאספקת מזון סדירה. במשך ההיסטוריה האנושית, ידוע על כ- 7,000 מיני צמחים ששימשו לגידולים חקלאיים ומגוון הזנים ששימשו לחקלאות היה גדול במיוחד. בגידולי אורז מסורתיים בהודו למשל השתמשו בקרוב לשלושים אלף זנים שונים. למגוון כזה יש משמעות מרחיקת לכת לשמירה על ביטחון אספקת המזון העולמית. מקרים בעבר הוכיחו, שגידול המבוסס על מאגר גנטי מצומצם הוא פגיע במיוחד. כך הצליח המזיק פילוקסרה לחסל את מרבית הגפנים באירופה בתוך זמן קצר ורק העובדה שהמגוון הגנטי שעמד לרשות החוקרים היה עדיין רחב מספיק כדי למצוא זן עמיד מארה"ב, אפשרה הרכבה של הגפנים על שתילי הזן העמיד וכך ניצלה תעשיית היין. במצב שלנו כיום, אנו צורכים מספר זעום של גידולים חקלאיים עבור רוב סוגי המזון שלנו, כל גידול מתבסס על מאגר גנטי הומוגני של זרעים המסופקים על ידי מספר מצומצם של חברות ענק השולטות בשוק הזרעים העולמי, מזיק אחד, אם יפגע באחד מגידולי הבסיס, חיטה או אורז, עשוי להפיל את אספקת המזון הבסיסית. זו איננה אפשרות תיאורטית גרידא. מגוון ביולוגי מאפשר גם התמודדות עם תנאי סביבה משתנים, התחממות כדור הארץ למשל, תהליך המתרחש כיום בקצב מואץ. כיצד נתמודד אם יתברר שדרושים לנו זנים המותאמים לאקלים חם יותר, אך הם נכחדו והגידולים הקיימים לא צולחים בתנאים החדשים?
מעבר לערך הכלכלי הטמון במגוון הביולוגי (מזון, תרופות, מוצרי עץ וכדומה) כפי שכבר ציינו, יש למגוון הביולוגי תרומה חשובה לקיומן של המערכות תומכות החיים של כדור הארץ, באמצעות מגוון של שירותי חינם שהוא מספק כגון, טיהור מים וטיהור אוויר, מיתון סחף ושיטפונות, ייצוב חלקי של האקלים וכדומה.
אחת הדוגמות לניתוח הערך הכלכלי של שירותי החינם של הטבע הוא תהליך ההאבקה. 80% מהגידולים החקלאיים בעולם מואבקים על ידי מאביקי בר או בר למחצה. ערכם הכלכלי של שירותי ההאבקה שמספקות דבורי הדבש גבוה פי 60 עד 100 מערכו של הדבש שהן מייצרות. שירותי ההאבקה של דבורי הדבש לחקלאות בארה"ב מוערכים בכ-6-4 מיליארד דולר. אך מכיוון שבני-אנוש נוטים להוריד מערכם של דברים המצויים בשפע ובחינם הם מתעלמים מתרומתם של שירותי הטבע הללו. כיום מינים רבים של מאביקים עומדים נמצאים בסכנת הכחדה וברור שיהיו לכך השלכות כלכליות מרחיקות לכת.עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: חסוי
מתאים לכיתה: ה
מקצוע: ספרות
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
התפסן בשדה השיפון
התפסן בשדה השיפון
תזמורת ומקהלה
תזמורת ומקהלה
סיכום ספר העיוורת
סיכום ספר העיוורת
הרפורמציה והאבסולוטיזם
הרפורמציה והאבסולוטיזם
THE GIVER
THE GIVER
בשל התפוחים
בשל התפוחים
רבקה גלשטיין
רבקה גלשטיין
עבודת חקר במדעים
עבודת חקר במדעים
עבודה על החטא ועונשו
עבודה על החטא ועונשו
מסיסות חומרים
מסיסות חומרים

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2020

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון