עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

עבודה על מלחמת העולם הראשונה


מ

מבוא ) ראשיתה של מלחמת העולם הראשונה (


" רצח סראייבו " , שבוצע על ידי שני סטודנטים , סרביים לאומניים , נתן את
הדחיפה האחרונה לעירעורו המוחלט של שיווי המשקל האירופי,שהיה בלאו הכי
עדין ביותר.
אומנם בשנת 1914 עמדה אירופה על סף מלחמה.תקרית סראייבו החישה את המאורעות
וכעבור שבועות מעטים שלחה אוסטריה, "אולטימטום" לסרבייה,שכלל תביעה ותנאים
קשים מנשוא למדינה עצמאית.
סרבייה סירבה להיענות לתביעותיה של אוסטריה, עם כי לא נעלה לחלוטין את
הדלת למשא ומתן.
אך אוסטריה שמה קץ להיסוסים ובעשרים ושמונה ביולי ב - 1914 הכריזה מלחמה
על סרביה.
שיגעון אחז את העולם כולו.וכעבור פחות משבועיים נקלעה כמחצית העולם כולו
למערבולת המלחמה.
בריטניה , צרפת , בלגיה ובעלות בריתן,שנקראו בשם "בעלות הברית" ,מצד אחד
וגרמניה , אוסטריה-הונגריה , טורקיה ובולגריה שנקראו בשם "מעצמות המרכז",
מצד שני.
ב-1 באוגוסט , הכריזה גרמניה מלחמה על רוסיה , וב-3 ביולי הכריזה גרמניה
מלחמה על צרפת , וב-4 ביולי פלשה גרמניה לבלגיה.
וגם ב-4 ביולי הכריזה אנגליה,בת בריתה של בלגיה,מלחמה על גרמניה.
ב-5 באוגוסט הכריזה אוסטריה-הונגריה מלחמה על רוסיה.
וב-12 באוגוסט נכנסו צרפת ואנגליה למלחמה על אוסטריה.
ב-24 באוגוסט הכריזה יפן,שהייתה בת בריתה אנגליה,מלחמה על גרמניה והתקיפה
את הקולוניות שלה בסין.
מלחמת 1914-1918 זכתה לכינוי "מלחמה עולמית" לא רק בשל ההיקף העולמי של
הפעולות המלחמתיות שבוצעו בה ולא רק בגלל מספר העמים הגדול שלקח חלק בה :
23 במחנה בעלות הברית לעומת 4 בצד המעצמות המרכזיות, אלא גם בשל אפייה
הטוטאלי המבדיל אותה מכל מלחמה אחרת שקדמה לה.
מבחינת מוראותיה ומבחינת שיטות הלחימה ואמצעי הלחימה שנהגו בה מהווה המלחמה
העולמית הראשונה נקודת מפנה בדברי ימי המלחמות, ומבחינת תוצאותיה המהפכניות
היא משמשת פרשת דרכים בדברי ימי האנושות.
מספר הנפשות שאבדו במלחמה היו 10 מיליון חללי קרב, 7 מיליון נפגעים
מהאוכלוסיה האזרחית ולמעלה מ-6 מיליון נעדרים שעקבותיהם לא נודעו.
מספר פצועי המלחמה עלה על 22 מיליון.
האבדות ברכוש נאמדו ב-350 מילארד דולר, מהם 180 מילארד הוצאות מלחמה והיתר
נזקי רכוש.
היקף הלחימה ושיטות המלחמה היו ללא תקדים, המלחמה התנהלה ביבשה ובימים,
מתחת לפני הים ובאויר, בשדה הקרב ובשדה הכלכלה, בתחום המדע ובתחום חיי הרוח
והמחשבה.
אמצעי הלחימה כללו לראשונה טנקים, אוירונים, צוללות ואדים מרעילים.
לצרכי המלחמה גוייסו כל ענפי הכלכלה והייצור וכל מוסדות המדע והטכניקה
ובמערכת התעמולה של המלחמה הופעלו טובי היוצרים והוגי הדעות משני המחנות.


מלחמת העולם הראשונה - סיבותיה,תוכנה,מהלכה ותוצאותיה


מלחמה בהיקף עולמי, שניטשה ב-,1914-1918 בין מעצמות המרכז ) גרמניה,אוסטריה
הונגריה,בולגריה וטורקיה ( לבין 24 מדינות ברחבי העולם ) מדינות ההסכמה(
ובראשן בריטניה,צרפת,רוסיה וארצות הברית.
בני הדור כינו את המלחמה "המלחמה הגדולה" בשל המדינות הרבות שהשתתפו בה,
המאמץ ללא תקדים בגיוס כל המשאבים בנפש וברכוש,והאבדות העצומות.
מלחמת העולם הראשונה מסמלת את המפנה המשמעותי מן המאה ה-19 עד למאה ה-,20
והשאירה משקע טראומתי בבני הדור.

הסיבות למלחמה
ֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ

היחסים הבינלאומיים - התחרות בין האימפריות,מערכת הבריתות ואיזון הכוחות,
מירוץ החימוש והתפתחות כלי-הנשק ואמצעי התקשורת,הדיפלומטיה החשאית,השאיפות
הלאומיות,הבעיות הכלכליות והמתיחות החברתית משמשות רקע והסבר להסתבכות
המדינות במלחמת העולם הראשונה.

התחרות בין האימפריות - טענה מקובלת מאוד מייחסת את פרוץ מלחמה לתחרות
הקולוניאלית בין האימפריות הגדולות ) בריטניה,צרפת,גרמניה,רוסיה,איטליה,
יפן וארצות הברית (.
משנסתיימה חלוקת העולם ביניהן,ראו עצמן מעצמות מסויימות מקופחות בחלוקה זו.
כדוגמא מעלים את המאבק בין גרמניה לבריטניה.
הדוגמא מסבירה את אוירת החשדנות והאיבה,אך אינה סיבה ישירה למלחמה.
דווקא ב-1914 עם השגת הסכמים בעניין מסה"ב ברלין-בגדד וחלוקת מושבות
פורטוגל, חלה הרפייה במתיחות שעל רקע קולוניאלי בין מעצמות אלו.
וכנגד זה שררה מתיחות ניכרת בין אימפריות בעלות הברית,כגון בין בריטניה
לרוסיה ) דרישת בריטניה לזכיונות נפט בפרס (.

המאבק על איזון הכוחות -  מדיניות איזון הכוחות באירופה הייתה
מסורתית,ולאחר
השינוי הגדול באירופה עם איחוד גרמניה ב-,1871נעשו מאמצים לאיזון כוחות
מחודש.
ביסמרק החל במאמץ זה כדי לשמור את הישגי גרמניה,ומאמץ זה הוליד ברית של
גרמניה,אוסטריה-הונגריה ואיטליה.
ברית זו נראתה למעצמות אירופה כאיום ונוצרה "ההסכמה המשולשת" ) ברית רוסיה-
צרפת ב-",1894ההסכמה הלבבית" בין אנגליה לצרפת ב-1904 ולבסוף הסכם אנגליה-
רוסיה ב-.( 1907
אולם הבריתות לא חייבו אוטומטית למלחמה,ודוגמת איטליה באוגוסט ,1914מעידה
ששיקולי השעה דחו למעשה התחיבויות חוזיות.
הבריתות יצרו אוירת חשדנות,נכונות למלחמה ואלטרנטיבות אופרטיוויות למקרה
מלחמה,אך לא חוללו אותה במישרין.

מירוץ החימוש - תפיסת גרמניה את שיווי המשקל באירופה והתחרות האימפריאלית
התבטאה בתחום הצבאי בהחלטותיה לחזק את צבאה ולהקים צי מלחמה גדול.
חוק הצי הגרמני מ-1898 הוליד תחרות חריפה בין גרמניה לברטיניה,שחששה
מערעור עליונתה בים,אך ברטיניה חתרה למעשה להסכם עם גרמניה בעניין הצי,
ומאמציה הגיעו לשיא ב-,1912בשיחות שר המלחמה הולדין בגרמניה.
גם אחר כך לא הייתה מדיניותה של בריטיניה מכוונת למאבק עם גרמניה,כמוכח
בדיוניי ממשלת בריטניה של סף המלחמה ממש.
בגרמניה היה מאבק ימי עם בריטניה משאת-נפשם של חלק מהמדינאים בלבד,
ובראשם שר-הימיה טרפיץ,אך לתחרות זו היה הד רב בדעת הקהל בשתי המדינות והיא
תרמה להלך רוח של איבה,חשדנות ונכונות להתמודדות.
תחרות לא פחות אינטנסיווית הייתה בפיתוח חילות היבשה.
ב-1913 נחקקו חוקים ותוכננו תוכניות להגדלת צבאותיהן של גרמניה,צרפת
ורוסיה.לתוכניות רוסיה נתלוו דברי איום,וימים ספורים לפני הרצח בסראייבו
זועזע הממשל הגרמני קשות ממאמרים מלחמתים בעיתוני רוסיה.
ראשי הצבא והמדינאים בגרמניה ובאוסטריה-הונגריה סברו,שאם אין מנוס ממלחמה
מוטב שתפרוץ בהקדם,ולא במועד שייעדו יריבותיה.

הסיכסוכים בין המדינות הקטנות - מדינות הבאלקאן גרמו למשברים בין לאומיים
רבים,שנבעו מסיכסוכים בינן לבין עצמן,בעיקר בגלל מאמצי המעצמות הגדולות
) רוסיה,אוסטריה-הונגריה,גרמניה ואיטליה ( להכניס מדינות לתחום השפעתן.
המשברים בבלקאן תכפו והחמירו מ-.1908
סיפוח בוסניה והרצגובינה לאוסטריה-הונגריה גרם כמעט מלחמה עם רוסיה,
והמעצמות כמעט שנגררו להשתתף במלחמות הבלקאן,אך פעילות הדיפלומטים מנעה זו.

המהלכים המדיניים ערב מלחמת העולם הראשונה
ֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ

רצח פראנץ פרדיננד העלה באוסטריה-הונגריה חשש,שיוזמת הרצח הייתה בחוגי
ממשלת סרביה.
רוב הממשלות באירופה היו שותפות לחשד זה,אולם ממשלת אוסטריה-הונגריה לא
גיבשה תוכנית פעולה נגד סרביה עד שביקשה את עצת גרמניה,בעלת בריתה.
ב-5.7.14 נפגשו נציגי אוסטריה-הונגריה עם הקיסר וילהלם השני,ואחר כך עם
הקנצלר בתמנהולוג,והושגה תמיכת גרמניה בכל צעד שתעשה אוסטריה-הונגריה.
משרד החוץ הגרמני היה מעוניין לנצל את הרצח כדי לפגוע " בהסכמה ",אם ע"י
חיסולה של סרביה,ואם ע"י השפלה דיפלומטית של רוסיה,או ע"י יצירת קרע בין
רוסיה לצרפת,או בין שתיהן לאנגליה,אפילו תוך הסתכנות במלחמה.
פעולתה של אוסטריה-הונגריה נגד סרביה נועדה להיות שלב ראשון לכך.
שר החוץ האוסטרי תיכנן מתן אולטימאטום לסרביה,שיציג תנאים שאין לקבלם,
ודחייתו תאפשר לאוסטריה-הונגריה ליישב את החשבון עם סרביה,מוקד הלאומיות
הסלאווית הדרומית,שסיכנה את קיום הקיסרות ההבסבורגית רבת הלאומים.
רק ב-14/7 הסכימה לתוכנית ממשלת אוסטריה-הונגריה,ובמיוחד טיסה ראש ממשלת
הונגריה.
להשגת מטרותיה,האיצה גרמניה באוסטריה-הונגריה לשלוח את האולטימאטום,ומשרד
החוץ הגרמני טרח להסיח את דעת קברניטי המדינות האחרות מן התוכנית שנרקמה
נגד סרביה,ולאפשר איתור הסיכסוך לאזור הבלקן או מזרח אירופה.
רק ב-,23/7כ-4 שבועות אחרי הרצח,כשהדי הזעזוע שככחו לחלוטין,נשלח
האולטימאטום לסרביה.
תנאיו היו חמורים ביותר:ועדת חקירה של אוסטריה-הונגריה הגיעה למסקנה,שהרצח
אומנם תוכנן בסרביה,וממשלתה חייבת לאסור תעמולה נגד אוסטריה,לפזר אגודות
אנטי אוסטריות ולשתף פקידים אוסטריים בדיכוי התנועה האנטי-אוסטרית בסרביה.
מועד האולטימאטום היה 48 שעות.
התגובה בעולם העידה שמשרד החוץ הגרמני הצליח להסיח את דעת המדינאים מהעומד
להתרחש.
ביומיים שלאחר מכן לא הייתה מדיניות מתואמת ומתוכננת של ארצות ההסכמה.
נשיא צרפת,פואנקרה,בביקרו ברוסיה ערב הגשת האולטימאטום,הבטיח לרוסים תמיכה
לכול צעד שיעשו,וצרפת חזרה על הבטחתה ב-,24/7יום אחרי הגשת האולטימאטום.
רבים ממדינאי רוסיה,ובראשם הדוכס הגדול ניקולאי ניקוליויץ,ביקשו לנצל את
המצב להתבססות בבאלקאן.
אף על פי כן השפיע משרד החוץ הרוסי על סרביה להשיב ככול האפשר בחיוב
לאולטימאטום.
ואומנם הייתה תשובת סרביה לאולטימאטום חיובית כמעט לגמרי,ורק התביעה לשתף
פקידים אוסטרים בדיכוי התנועה האנטי-אוסטרית לוותה בהסתייגות.
סרביה הודיעה שתסכים לכך במידה שהדבר עולה בקנה אחד עם עקרונות החוק
הבינלאומי.
אוסטריה-הונגריה הסבירה את תשובת סרביה כדחיית האולטימאטום.
נציגי גרמניה ואוסטריה-הונגריה בארצות רבות הבהירו בהתנהגותם שהפעולה
תוכננה מראש.
מדינאי ארצות אלו נערכו בחופזה רבה להכין תגובה,אך הסיכוי לאתר את הסיכסוך
הלך קטן.
ב-25/7 החליטה מועצת המלכות ברוסיה לתמוך בסרביה.
ב-26/7 הציע שר החוץ הבריטי,א.גרי,לערוך ועידת-שגרירים בלונדון,אך לא זכה
בהיענות של ממש אף באחת מן המעצמות.

מהלך המלחמה
ֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ


יחסי הכוחות בין שני הצדדים הלוחמים לא היה שווה.
לבעלי "ההסכמה הלבבית" שנודעו מעתה בשם "בעלות-הברית" היה יתרון רב על
מתנגדיהם,בכוח אדם,בציוד ובמקורות כספיים.
מספר תושביהם היה גדול פי שמונה,שיטחם פי 15 והכנסותיהם הכספיות פי שניים
מאלה של המעצמות המרכזיות.
אולם המעצמות המרכזיות עלו עליהן,בכוננותן המלחמתית,בפיקודן הצבאי
האחיד,ובקוצר קוי התחבורה שלהן שאיפשרו להן להעביר בזמן קצר ביותר ריכוזיים
מכסימאליים של חיילות לכל סקטור של החזית.
ברור היה להן,למעצמות המרכזיות,כי סיכויין לנצחון מותנה בהכרעה מהירה של
המלחמה ואי לזאת בנו את האסטרטגיה שלהן בראשית המלחמה,על ההנחה הזאת.
תכנית שליפן - עוד בראשית המאה 20 הוכנה ע"י גנראל פון שליפן,ראש המטה
הגרמני בשנים ,1891-1905תכנית אסטרטגית למקרה מלחמה עם צרפת ורוסיה.
התכנית הציעה לפתוח את המלחמה במערכת בזק על צרפת,להפנות חלק מהכוחות
הגרמנים להתקפה חזיתית על פאריס,דרך בלגיה ולוקסמבורג,שלא היו מבוצרות
די צרכן,ובו בזמן גם לאגף את פאריס מצד מערב ודרום כדי ללכד את מרבית הצבא
הצרפתי במלכודת ענקית.
האיגוף היה צריך להיבצע ע"י האגף הימני של הצבא שמן הצורך היה לחזקו במיוחד
לצורך זה ולו גם במחיר נסיגות בחזיתות אחרות,לרבות חזית אלזאס לוריין.
התכנית הביאה בחשבון כי מערכת צרפת תסתיים תוך 6 שבועות,כך שתהיה עוד שהות
להעביר את הכוחות שישתחררו לחזית המזרחית,בטרם תבצע רוסיה את גיוס כוחותיה
במלוא ההיקף.
תכנית שליפן שימשה בסיס עיקרי לאסטרטגיה הגרמנית בשנת .1914
שנת - 1914 המלחמה נפתחה בהתאם לתכנית שליפן בפלישה לצרפת דרך בלגיה.
תוך 16 ימים נכבשה והוצפה בלגיה ע"י הצבא הפולש,שהתקדם לעבר פריס במהירות
מפתיעה,והגיע עד לנהר מארנה במרחק של 15 מיילים מפריס.
אך בניגוד לעצתו של שליפן לא חיזק פון מולטקה,ראש המטה הגרמני,את האגף
הגרמני די הצורך בהעסיקו חלק גדול מהצבא בהגנה על אלזאס לוריין.
גנראל ז'ופר שגילה את חולשת האגף הימני של הצבא הפולש,הסיע את כל הכוחות
שהיה ביכולתו לגייס,ובהם גם כוחות מהחזית האיטלקית,לחזית ליד המארנה
ובקרבות שנמשכו 5 ימים הצליח להדוף את האגף הימני של הצבא התוקף ובהמשך
המערכה גם את הכוחות במרכז.
"נס המארנה",כפי שכונתה המערכה ליד הנהר מארנה,הציל את פאריס ובכך הכריע
במידה מסויימת את הכף במלחמה כולה.
כישלון הגרמנים להביא לידי הכרעה מהירה במלחמה ע"י כיבוש פאריס ואי הצלחתם
מידי לאחר מכן,בקרב איפר עקוב הדמים,להשתלט על נמלי התעלה שההגנה עליהם
הייתה בידי הצבא האנגלי,אילצו את הגרמנים להתחפר לאורך החזית המערבית
ולעבור ממלחמת בזק למלחמת עמדות.
אורך קו החזית היה 50 מייל,והוא נמשך מנקודה בין דונקירק לאוסטאנד עד
לשוויצריה.
הקו הזה נשאר יציב עד לשנת .1918
בשנת 1914 היו התפתחויות חשובות גם בחזית המזרחית.
הרוסים פתחו באופנסיבה גם בפרוסיה המזרחית וגם בפולין האוסטרית בגאליציה.
בתחילתה היתה האופנסיבה מוכתרת בהצלחה והרוסים התקדמו לעבר קניסברג בפרוסיה
המזרחית ובגאליציה,כבשו ערים רבות ובכללן את לבוב ואת פשמישל.
אך ימים אחדים לפני הקרב על המארנה,נחלו תבוסות קשות מידי מפקד הצבא הגרמני
המזרחי,הינדנבורג וראש מטהו לודנדורף,ליד האגמים המאזוריים ובקרב שנתפרסם
כקרב טננברג.
בקרבות אלו הפסידה רוסיה קרוב למיליון חיילים וכוחה המלחמתי נפגע קשה.
שנת - 1915 הואיל והסיכויים לפרוץ את עמדות הגרמנים בחזית המערבית היו
קלושים ביותר,הועלתה ב-1915 במטה בעלות הברית תוכנית להכריע את המלחמה ע"י
מסע למזרח לשם כיבוש הדרדנלים.
יתרונותיה של תוכנית זו,שיוזמה היה וינסטון צ'רצ'יל,הלורד הראשון של
הימיה,היו רבים.
היא היתה עשוייה להוציא את טורקיה מן המלחמה,לבטל את הסכנה שנשקפה לתעלת
סואץ,לפתוח את דרך היבשה לרוסיה,להניע את עמי הבאלקאן להצטרף למלחמה לצידן
של בעלות הברית והיא היתה עשוייה גם לאפשר לבעלי הברית לתקוף,בהמשך הזמן,את
וינה את ברלין מן המזרח.
ייתכן ואילו ריכזו בעלות הברית את כל הכוחות בביצוע תוכנית זו,כי אז היתה
מוכתרת בהצלחה המקווה,אך לאסונו לא אבה המטה הצבאי להזניח את החזית המערבית
והוא הקדיש לתוכנית המזרחית רק חלק מהכוחות שהיו דרושים לביצועה המושלם ועל
כן היתה המערכה במזרח כישלון חרוץ.
גם בחזית המערבית לא האירה ההצלחה את פניה לבעלות הברית,וכל מאמציהם לחדור
חדירה כלשהי לתוך הקווים הגרמניים עלו בתוהו ואבידותיהן בנפש היו גדולות.
שנת - 1916 בחזית במערבית נערכו בשנת 1916 שתי מערכות עקובות מדם: מערכת
ורדן ומערכת סום.
במערכת ורדן הצליח הגנרל פטאן להחזיק מעמד מול הפגזה איומה של הגרמנים ,
שתכליתה הייתה לפרוץ את קו החזית,או לפחות להטות לחזית הזו מקסימום של
כוחות,כדי להקיז את דמם וכדי למנוע התקפה גדולה של צבאות בעלות הברית בחזית
אחרת.
הגרמנים לא הצליחו לשבור את קו החזית,אך הם לא נכשלו לחלוטין במשימות
האחרות.
המערכה הקטלנית עלתה במיליון הרוגים ופצועים וכ-60 אחוז מהם היו מבעלות
הברית.
כדי להקל על הלחץ על ורדן יצא הצבא האנגלי בצרפת,שברובו היה מורכב ממתנדבים
שגוייסו ע"י לורד קיצ'נר,להתקפה חזיתית על העמדות הגרמניות ליד הנהר סום.
גם מערכה זו עלתה ביותר ממיליון הרוגים ופצועים ולמעלה ממחציתם היו אנגלים.
המערכה הקלה אמנם על הלחץ בורדן,אך פרט לזאת היתה כישלון חרוץ ולא הביאה
לנסיגה כלשהי של האוייב.
במערכה הזאת השתמשו האנגלים לראשונה בטנקים,אלא שמספרם היה קטן מכדי להכריע
את הכף.
בחזית הימית נערך בשנת 1916 קרב יוטלנד.בקרב זה נגרמו אומנם לצי האנגלי
יותר אבדות מאשר לצי הגרמני,אך הוא גרם לכך שהצי הגרמני נאלץ להסתגר מעתה
בנמל קיל ולהימנע מהתמודדות נוספת עם הצי האנגלי עד סוף המלחמה.
מערכת יוטלנד היתה המערכה הימית הגדולה ביותר בהיסטוריה.
מהצד האנגלי השתתפו בה 151 אוניות קרב ומצד גרמניה השתתפו 101 אוניות קרב.
הבטחת השלטון בים איפשרה לבעלות הברית לנחול נצחון גם במערכה הקולוניאלית
וכל המושבות של גרמניה עברו בשנה זו לידיהן.
שנת 1916 ראתה גם שינויים במנהיגות המלחמתית.
באנגליה עברה ראשות הממשלה הקואליציונית מידי הלורד אסקוית לידי לורד
ג'ורג' שגילה עוד לפני כן מרץ רב בהנהלת המלחמה כמיניסטר לציוד מלחמתי.
בגרמניה נמסר הפיקוד העליון על הצבא לידי הינדנבורג ולראש המטה נתמנה חברו
לניצחון בטננברג,לודנדורף.
הינדנבורג ולודנדורף העלו את הצבא הגרמני לשיא כשרו בשנת .1917
שנת - 1917 בשנת 1917 הגיע מצבן של בעלות הברית במלחמה לשיא השפל.
שנה זאת ראתה את התמוטטותה של רוסיה ויציאתה מן המלחמה לאחר שנפלה בה ממשלת
הצאר והתחוללה בה המהפכה הבולשביסטית.
האיטלקים הובסו בשנה זו תבוסה ניצחת ליד קאפוריטו וכל החלק הצפוני של
איטליה עד לנהר פיאבה נפל בידי המעצמות המרכזיות.
בחזית המערבית נכשלה האופנסיבה של בעלת הברית בקטע החזית שבין רימס
לסויסון,בעיקר בגלל נסיגה אסטרטגית מוצלחת של הגרמנים לקו ביצורים חדש,קו
זיגפריד ) או קו הינדנבורג (,שהוכן מראש לתכלית זו.
אבידות הצרפתים באופנסיבה זו,שנערכה בפיקוד העליון של גנרל ניבל,יורשו של
גנרל ז'ופר,היו כה חמורות עד שהממשלה הצרפתית מצאה לנכון לפטר את ניבל
ולמנות את פטאן למפקד העליון במקומו.
בחזית המזרח לעומת זו חל בשנה זו שינוי ניכר לטובה עם כיבוש בגדאד ע"י גנרל
מאוד וכיבוש ירושלים ע"י גנרל אלנבי.
בשני בנובמבר של אותה שנה,פורסמה באנגליה הצהרת בלפור שהבטיחה הקמת בית
לאומי יהודי בא"י.
ההצהרה ניתנה בהשפעת דוקטור ויצמן ואחת ממטרותיה היתה לגייס את אהדת
היהודים בארצות הברית כדי להגביר את המאמץ המלחמתי.
בשנה זו התפשט גם "המרד במדבר" של הערבים שהחל עוד בשנת 1916 בראשותו של
חוסיין,שריף מכה,ובעזרתו הפעילה של הקצין האנגלי לורנס,אלה שכל אלו לא יכלו
למנוע את הדיכאון שהחל להשתרר במחנה בעלות הברית ובייחוד לאחר ההצלחות
הראשונות של התקפת הצוללות הטוטאלית שגרמניה החלה בה בשנה זו.
שנת - 1918 בראשית שנת 1918 היה מצבן של בעלות הברית עדיין חמור ביותר.
בראשית השנה הזו נחתם חוזה שלום בין רוסיה הבולשביסטית לבין המעצמות
המרכזיות בבריסט ליטובסק,ועם חתימתו שוחררו צבאות המעצמות המרכזיות מהחזית
המלחמתית במזרח ולרשותם הועמד,בתורת פיצויים,מקורות כספיים חדשים ואוצרות
התבואה הגדולים של אוקראינה.
באותה שנה נחתם חוזה שלום עם רומניה ובוקרסט,אשר,כאמור,גם הוא הגביר את
מקורות האספקה המלחמתית של המעצמות המרכזיות ובמיוחד בחומרי דלק.
הצוללות המשיכו עדיין לעשות שמות באוניות של בעלות הברית,אף כי שיטת
השיירות המוגנות שהונהגה ע"י לויד ג'ורג',צימצמה במידה מסויימת את מספר
האבידות בים.


תוצאות מלחמת העולם הראשונה
ֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ


חוזי שלום - הועידה לעריכת הסדרי השלום לאחר מלחמת העולם הראשונה נערכה
בורסיי,אך למעשה נוגע החוזה,שנודע כ"חוזה ורסיי",רק להסדרים שנקבעו לגבי
גרמניה,בעוד שעם כל אחת מהמעצמות המרכזיות האחרות נערך חוזה לחוד כמו למשל
חוזה סן-ג'רמן עם אוסטריה וכו... .
חוזה השלום זכו לביקורת קשה מאוד בתקופה שבין שתי מלחמות העולם ורבים תלו
בהם את הקולר לפרוץ מלחמת העולם השניה.
בייחוד שפכה גרמניה הנאצית את כל חמתה על חוזה ורסיי והציגה אותו "כעוול
מוסרי שאין דוגמא לו.
בעלות הברית הטילו אמנם,תנאים חמורים על המנוצחים,אך חומרתם של התנאים האלה
היא כאין לעומת חומרת התנאים שהטילה גרמניה על רוסיה בחוזה בריסט ליטובסק
ועל רומניה בחוזה בוקרסט.

14 הנקודות של וילסון -  נקודות המוצא לחוזי השלום היו 14 הנקודות שפירסם
וילסון בראשית שנת 1918 כמצע לשלום והן היו:
א. לא יהיו יותר חוזים חשאיים כלומר ללא הסכמים סודיים.
ב. חופש מוחלט של השייט הימי וחופש מוחלט במייצרים.
ג. סילוק מחיצות כלכליות.
ד. שמרוץ החימוש יהיה מוגבל ביותר.
ה. המאבק של המושבות ) קולוניות ( חייב להיפסק.
ו-י"ג. פינויי שטחים של מדינות כבושות ע"י המדינות שכבשו אותן.
י"ד. הקמת חבר הלאומים.
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח:
מתאים לכיתה:
מקצוע: היסטוריה
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
אלכסנדר הגדול והתרבות ההלניסטית
אלכסנדר הגדול והתרבות ההלניסטית
עבודה על יאנוש קורצ'אק
עבודה על יאנוש קורצ'אק
סיכום בהיסטוריה (ספרטה, אתונה...)
סיכום בהיסטוריה (ספרטה, אתונה...)
אתונה הקדומה
אתונה הקדומה
אלכסנדר מוקדון
אלכסנדר מוקדון
יוליוס קיסר
יוליוס קיסר
14 הנקודות של ווילסון
14 הנקודות של ווילסון
סיכום על התמוטטות האימפריה הרומית ועליית הנצרות
סיכום על התמוטטות האימפריה הרומית ועליית הנצרות
חיי היהודים בבל
חיי היהודים בבל
המהפכה המדעית
המהפכה המדעית

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2019

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | סרטונים | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | דפי צביעה | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון