עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

תנ"ך- מלכים ב פרקים ב' ד' ה'


סיכום מלכים ב פרקים ב ד ה
ב-
"ויהי בהעלות ה את אליהו בסערה השמיים וילך אליהו ואלישע מן הגלגל"- אליהו ואלישע הולכים מן הגלגל.
אלישע אומר לאליהו שהוא נשבע של יעזוב אותו ואליהו אומר לו לא ללכת אחריו.
הם יורדים לבית אל. בני הנביאים בבית אל אמרו לאלישע: "היום ה לוקח את אליהו!!!" אלישע אומר שידע כבר. הם שתקו.
אלישע אומר לאליהו שהוא נשבע של יעזוב אותו ואליהו אומר לו לא ללכת אחריו.
הם הולכים ליריחו. בני הנביאים ביריחו אמרו לאלישע: "היום ה לוקח את אליהו!!!" אלישע אומר שידע כבר. הם שתקו.
אלישע אומר לאליהו שהוא נשבע של יעזוב אותו ואליהו אומר לו לא ללכת אחריו.
הם הולכים לנהר הירדן.
50 איש מבני הנביאים הלכו ועמדו מרחוק אליהם והביטו בהם. אליהו מכה עם אדרתו במי הנהר והנהר נחצה לשתיים. והם עברו שניהם.
אליהו אומר לאלישע: "יש לך בקשה אחרונה?"
אלישע חוזר: "שאהיה נביא טוב כמוך, רק פי 2".
אליהו: "אם תראה אותי הולך ממך, תקבל זאת, אם לא, אז לא."
והם הולכים. והופיעו סוסי אש ורכב אש, אליהו עולה עליהם, ושניהם נפרדים.
"אבי, אבי! רכב ישראל ופרשיו!" כך אמר אלישע כשנפרדו. קרע את בגדיו ובכה. הוא מרים את אדרתו של אליהו ועומד על שפת הירדן.
הוא מכה את המים עם האדרת, והם נחצים לשניים ויעבור.
בני הנביאים שהסתכלו מרחוק, התפלאו. הם באים לקראתו ואומרים שהם רוצים לחפש את אליהו. בהתחלה איננו מסכים , ואז מסכים, אבל יודע שלא ימצאו.
כעבור שלושה ימים הם באים אליו ואומרים שלא מצאו את אליהו. אלישע אומר- אמרתי לכם לא ללכת.
אנשי העיר אומרים לאלישע: העיר שלנו טובה אבל המים רעים! כל הילדים מתים!
אלישע מבקש צלוחית חדשה ומלח. אלישע שופך על המים את המלח. והמים טובים! ומשם אלישע הולך לבית אל ונערים רצים אחריו ואומרים: "עלה קרח, לך מכאן קירח!"
והוא מקלל אותם בשם ה. שתי דובים יצאו מן היער והרגו 42 מהם. הוא הולך להר הכרמל.
ד-
אישה אחת מנשות בני הנביאים באה לאלישע ואומרת לו- אישי מת! השאיר אחריו חובות! רוצים לקחת לי את הילדים!
הוא שואל מה יש בביתה. היא אומרת: "רק כד שמן קטן!"
אלישע אומר לה ללכת, לקחת כלים מהשכנים, כמה שיותר, ולהתחיל למלא את כולם בשמן.
היא ובניה ממלאים עוד ועוד כלים בשמן, עד כך שנגמרו הכלים!
הולכת לאלישע ואומרת: נגמרו הכלים. מה עכשיו?
אומר לה למכור את השמן וכך תוכל לשלם את החוב.
בהמשך היום הלך לשונם עם משרתו, גיחזי, ושם אישה גדולה. היא מחזיקה בו ונותנת לו לחם. היא מכינה לו בביתה חדר קטן, עם מיטה, שולחן, כיסא ומנורה.
אלישע שוכב שם. הוא קורא לגיחזי ואומר לו לקרוא לשונמית. הוא אומר לה: כל כך דאגת לנו, אז אולי נוכל לעזור לך במשהו? היא אומרת שלא חסר לה כלום.
גיחזי והוא חושבים מה לתת לה. גיחזי אומר שהוא יודע שאין לה ילדים ושבעלה ממש זקן.
לאלישע יש רעיון. הוא אומר לה שבעוד שנה יהיה לה ילד. כעבור שנה- מילתו של אלישע נכונה. נולד לה בן!
ואביו לקח אותו לקציר ולימד אותו. אך ראשו של הילד כאב מאוד. "ראשי, ראשי!"
ולקחו אותו אל אימו. הילד נשכב עליה, ומת. והיא בוכה.
השונמית מבקשת אתון, כדי ללכת לאלישע. בעלה שואל: קרה משהו? אומרת שלום, והולכת.
ובאה לאיש האלוהים. אלישע אמר לגיחזי ללכת אליה ולשאול מה שלומה, מה שלום המשפחה ומה שלום הילד. היא אומרת שלום. תפסה את רגליו של אלישע ובכתה. אלישע לא מאמין ש-ה לא אמר לו.
השונמית אמרה- אני ביקשתי ילד? אמרתי לך לא לשקר לי! אלישע אומר לגיחזי- קח את המקל שלי ושים ליד הפנים של הילד. אלישע כבר יבוא.
גיחזי עשה כדבריו, וכלום! הוא חוזר לאלישע ואומר שהוא לא מתעורר!
אלישע בא ושוכב על הילד. גופו מתחמם. ו- חי! נותן את הילד לאישה והלך.
אלישע שב לגלגל והאנשים רעבים. אלישע אומר לגיחזי להכין להם תבשיל. אחד האנשים הוסיף לתבשיל משהו. ו- מוות בסיר! ולא יכלו לאכול! אלישע לקח קמח, שפך לנזיד ו- טעים!
איש אחד הביא קצת אוכל ואמר שזה לכל העם. ואלישע אמר שזה יספיק לכולם. ואכן- נשאר.
ה-
היה פעם את שר הצבא של ארם- נעמן. איש גדול! גיבור חיל! והוא חלה בצרעת.
נערה, שהיא שבוית מלחמה מישראל, אמרה לגבירתה שיש נביא בישראל שיכול לרפא את נעמן מהצרעת. גבירתה אמרה לנעמן, ונעמן אמר למלך ארם.
מלך ארם לא רצה לשלוח אותו לנביא, אלא למלך. ושלח אותו למלך ישראל.
נתן לו מכתב וביקש שירפא את נעמן. מלך ישראל קרע בגדיו ואמר- מה? אני אלוהים שאני יכול לרפא אותו?
וקיבל מכתב מאלישע. "נו באמת. למה קרעת בגדיך? תביא את נעמן אלי ואני ארפא אותו."
נעמן הלך לנביא ואלישע שלח שליח לנעמן שאמר לו לטבול 7 פעמים בירדן.
"סליחה?! ציפיתי שהנביא ירים את ידו, יקרא בשם אלוהיו וירפא אותי! יכולתי לטבול בנהרות דמשק! מה רע? חוצפה! אני הולך!"
עבדיו אמרו לו לעצור! "אם הנביא היה אומר לך לעשות דבר גדול, היית עושה, ואתה כבר כאן, אז דבר קטן? אל תכעס! לך לירדן!"
וילך ויטבל 7 פעמים בירדן והעור שלו נרפא.
ונעמן השתחווה לאלישע, רצה לתת לו מתנות והתחיל להאמין באלוהים. אלישע לא לקח את המתנות, כי זה אלוהים ולא הוא. אמר לנעמן: לך לשלום, ותהיה בריא.
וילך
וגיחזי חשב לעצמו- לא חבל? למה אלישע לא לקח את המתנות???? וירוץ גיחזי אחר נעמן וביקש ממנו "בשם אלישע" מתנות, נעמן נתן לו והלך.
אלישע ראה את גיחזי חוזר מנעמן. אלישע אומר לו: " נס הריפוי נעשה בזכות ה'! לא מגיע לנו מתנות! אני ממש מאוכזב ממך ולכן..."
"וצרעת נעמת תדבק בך ובזרעך ויצא מלפניו מצורע כשלג."עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: דוידי אקסל
מתאים לכיתה: ו
מקצוע: ספרות
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
עבודה על הסיפור
עבודה על הסיפור
עבודה על הספר חפרפרת במחתרת
עבודה על הספר חפרפרת במחתרת
THE GIVER
THE GIVER
ירושלים בשופטים
ירושלים בשופטים
משפטי הוכחה בגאומטריה- 5 יחידות לימוד
משפטי הוכחה בגאומטריה- 5 יחידות לימוד
סיכום על ישו
סיכום על ישו
סיכומים לכיתה ה'
סיכומים לכיתה ה'
אירו או יורו
אירו או יורו
נעלי בלט הספר
נעלי בלט הספר
יומן קריאה - 1984
יומן קריאה - 1984

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2020

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון