עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

התפסן בשדה השיפון


להולדן, גיבור היצירה "התפסן בשדה השיפון", מערכת ערכים המשתמעת
מביקורתו כלפי הסובבים אותו, והספר כולו סב סביב ביקורתו זו.
ביקורתו כלפי החברה כה רבה, עד כי אחותו, פיבי, אומרת לו "שום דבר
שקורה לא מוצא חן בעינך". הולדן עצמו, מיתקשה למצוא דבר המוצא חן
בעיניו. אולם,יותר מכל,ישנן שלוש נקודות מרכזיות ביותר באישיותו של
הולדן: ביקורתו כלפי הזיוף בחברה, כבוד לזולת והתפיסה כי החוקים הם
"משחק ילדים" לחזקים והתמודדות קשה לחלשים.


הביקורת כלפי הזיוף בחברה מבוטת ביצירה בעיקר באמצעות המילה
"מזויף". הולדן הינו נציג עולם הילדות, שמאפייניו הם ערכים
המנוגדים לכל הדברים, שהולדן מכנה אותם "מזויפים". חיזוק לכך הוא
הוא שהולדן אומר על עצמו, שהוא ילדותי. אולם, בהיתנהגותו קיימות
סתירות להשקפתו, כמו הליכתו לסרטים ה"מזויפים" לדעתו.
אחד הדברים, שהולדן מרבה לכנותם "מזויפים" הוא עולם הסרטים וכל
הקשור בו. דוגמאות לכך הן: עובדת כעסו על אחיו ד.ב. מיפני שעבר
להוליווד, סלידתו מסאני הפרוצה, המספרת לו שהיא מבלה חלק ניכר
מזמנה בבתי קולנוע ויחס הבוז שלו אל שלוש הבחורות מסיאטל, שפגש
בבאר, המתענינות רק בסרטים ובשחקנים. נוסף לכך, ניתן לראות את
סלידתו מעולם הקולנוע גם בעובדה שכשהוא הולך ברחוב, ליפני הפגישה
עם סאלי, ומביט באנשים העומדים בתור לקולנוע, הוא מרגיש מדוכא:
"אבל הכי גרוע היה, שאפשר היה להרגיש, שהם כולם רוצים ללכת
לקולנוע. לא יכולתי להסתכל עליהם. אני עוד יכול להבין מישהו, שהולך
לקולנוע מפני שאין לו משהוא אחר לעשות, אבל אם מישהו באמת רוצה
ללכת לשם זה מדכא אותי עד מוות". עוד דוגמא היא הערתו על הסרט,
שהוא מזויף, השחקנים מזויפים והאישה היושבת לידו גם היא מזויפת.
כמובן ניתן לכלול במסגרת התיחסויותיו של הולדן אל עולם הסרטים גם
את יחסו להצגות תאטרון ולספרות. בתאטרון מוצא הולדן זיוף, משום
שהדגש מושם על ליטוש התאטרליות, ולא על הצגת הדברים כהוויתם.
לדבריו, לא ראה בחייו כל כך הרבה זיוף, כפי שראה בתאטרון.
מתוך דוגמאות אלו ואחרות, אנו רואים, שעבור הולדן חשוב להיות
אמיתי, כן ולא מזויף. מסיבה זו אהב כל-כך הולדן את אחיו אלי.
לדעתי, הביקורת כלפי הזיוף בחברה היא המשמעותית ביותר באישיותו של
הולדן. מה שמניע אותו הוא תוצאה מביקורתו כלפי הזיןף בחברה. כאשר
אינו הולך למקום מסויים, או אינו ניפגש אם אדם מסויים, ברור הוא,
שמקום זה או אדם זה מזויפים הם. ישנה כאן סטירה באישיותו של הולדן
מיפני שהוא בהחלט מצוי בחברת אנשים "מזויפים" או במקומות
"מזויפים".


נקודה מרכזית נוספת באישיותו של הולדן היא העניין, שהחוקים
בעיניו, נולדו לשרת את החזקים, ואילו הוא שייך למחנה החלשים, לכן
הוא מתעלם מקיומם. יחד אם זאת, בכמה מיקרים מגלה הולדן יחס של כבוד
לחוקים, ואפילו מציב חוקים לעצמו.
לדוגמא, בסיפורו של רינג לארדנר מסופר על שןטר תנועה נשוי,
שהתאהב בבחורה הנוהגת במהירות מופרזת, ונהרגת כתוצאה מכך. בסיפור
זה מופיעים החוקים פעמיים:
.1 השוטר מתאהב בבחורה, תוך שהוא נשוי, וזוהי עברה על נורמות
חברתיות.
.2 הבחורה נוהגת במהירות מופרזת, וזוהי עברה על החוק.
תוצאת סיפורו זה של רינג לארדנר היא כשלון ומוות. מכאן אנו לומדים
על אישיותו של הולדן, מיפני שסיפור זה אהוב עליו, ולדעתו אין עברה
שכזו ראויה לעונש.
דוגמא נוספת עולה מתוך שיחתו של הולדן עם מר ספנסר, האומר לו "אם
אתה נמצא בצד של כל החזקים, אז הם )החיים( באמת משחק - זה נכון.
אבל אם אתה נמצא בצד השני, איפה שאין חזקים, אז מה פה המשחק?".
הולדן מסכים עם מר ספנסר לאמירתו זו.
משמעותן של הדוגמאות הנ"ל, ואחרות שלא הוזכרו, היא שיחסו של
הולדן אל החוקים הוא יחס של עוינות והתעלמות. אך, יחד עם זאת,
משתמע יחס של כבוד אל החוקים. דו-ערכיות זו מתבטאת גם בדבריו של
הולדן: "אני כל הזמן עושה לי כל מיני חוקים בעיני מין, ותיכף ומיד
אני מפר אותם". הולדן קושר את החוקים לעולם החזקים, אך הוא עצמו
אינו יכול להימנע מלהציב לעצמו חוקים, ואם זאת הוא גם אינו מסוגל
לשמור עליהם. מכך ניתן לומר, שגם בנקודה זו ישנה סטירה באישיותו של
הולדן.
לדעתי, נקודה זו באישיותו של הולדן היא חשובה ביותר. לאורך כל
היצירה הולדן מוחה כנגד החוקים, ואינו מצליח להבינם.


נקודה מרכזית נוספת באישיותו של הולדן היא העובדה, שהולדן קובל
על כך שאנשים אינם מוכנים להקשיב לזולתם, ואולם הוא עצמו אינו
מקשיב לאנטוליני, כשזה מנסה להסביר לו דברים. בעיני הולדן ישנה
חשיבות רבה לנכונות להקשיב לזולת, וכן חשיבות לפרטיות והתנגדות
לחשחפת עולמו הפרטי לעיני הציבור. דוגמאות נוספות לכך ניתן לראות
לאורך הסיפור:
.1 נכונותו להפסיק באמצע האקט המיני בשל בקשת בחורה, כשלפי
דבריו, רבים אחרים לא היו מפסיקים.
.2 הכבוד שנתן לנזירות.
.3 הכבוד שנתן לג'יין, ההסכמה לא למזמז אותה וניחומה כשבכתה.
לאור דוגמאות אלה ואחרות ניתן ללמוד על הולדן, כי הזולת חשוב לו
מאד, והוא והוא מוכן לתת הרבה מעצמו על-מנת לכבד את הזולת. אולם
לעיתים רחוקות, כאשר מושמעת ביקורת עליו, הוא אינו מכבד את הזולת.
דבר זה ניתן לראות בברור בהיתיחסותו אל פיבי ואל אנטוליני.
עינין נוסף, המעוצב באישיותו של הולדן, הוא עינין הפרטיות.
להולדן ביקורת על היעדר פרטיות בעולם המבוגרים, אולם בפגישתו עם
לוס, הוא מחטט בחייו הפרטיים של זה. מכך ניתן לראות, שבמערכת ערכיו
כלול במקום מרכזי הכבוד לזולת, המאגד בתוכו את הנכונות להקשיב ואת
הפרטיות. כבנקודות אחרות באופיו, ישנה לעיטים סטירה בין מעשיו לבין
מערכת ערכיו, שהוא חורג ממנה.
לדעתי, נקודה זו היא מרכזית באישיותו של הולדן, כיוון שהיא חוזרת
פעמים לא מעטות לאורך היצירה, ומעצבת את דמותו המבקרת על הנעשה
בחברה.


לסיכום שאלה זו, ניתן לראות, כי להולדן אכן מערכת ערכים המשתמעת
מביקורתו כלפי הסובבים אותו, וכי יש לו סטירות רבות באישיותו.
מנקודת הביקורת שבחרתי ניתן להבין היטב את אישיותו של הולדן.
אישיותו, כפי שהיא מיצטיירת לאור האמור לעיל, היא אשיות שאנו
מזדהים אתה ביגלל ערכיה החיוביים, שהמרכזיים בהם, הם ביקורת כלפי
הזיוף בחברה, ביקורת כלפי החוקים וביקורת כלפי חוסר הכבוד לזולת.
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח:
מתאים לכיתה:
מקצוע: ספרות
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
עלילת הספר 1984
עלילת הספר 1984
רפובליקת ויימאר
רפובליקת ויימאר
מסיסות חומרים
מסיסות חומרים
התפסן בשדה השיפון
התפסן בשדה השיפון
משפטי הוכחה בגאומטריה- 5 יחידות לימוד
משפטי הוכחה בגאומטריה- 5 יחידות לימוד
איך אומרים, מלכת אסתר או המלכה אסתר
איך אומרים, מלכת אסתר או המלכה אסתר
ירושלים בספר שמואל ודוד המלך
ירושלים בספר שמואל ודוד המלך
תעודת זהות לעץ
תעודת זהות לעץ
רחל אימנו
רחל אימנו
מאפייני הסיפור הקצר
מאפייני הסיפור הקצר

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2020

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון