עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

הכנסה/סיכום למבחן בהיסטוריה


הגורמים להגירה – דחיפה ו משיכה.

 • משבר כלכלי קשה באנגליה – רעב כבד ואבטלה גרמו לאנשים רבים להגר מאנגליה בתקווה לשפר את מצבם הכלכלי.

 • מאבק דתי – פוריטנים וקטולים שנרדפו ע"י הכנסייה האנגליקנית שבראשה עמד המלך חיפשו מקלט מפני הרדיפות הדתיות.

 • מלחמת אזרחים ומאבקים פוליטיים – שהתנהלו באנגליה במאה ה 17, דבר שגרם ללא מעט אנשים להגר מאנגליה לאמריקה.

 • בני אצולה שלא קיבלו ירושה (שעברה לבן הבכור בלבד), ונותרו חסרי רכוש.

 • אסירים שהותר להם להגר מאנגליה במקום לרצות עונשי מאסר, קיוו לפתוח דף חדש.

 • הרפתקנים שחלמו על התעשרות ואתגרים בעולם החדש.

 • בני המעמד הבינוני והנמוך, חסרי הרכוש שקיוו להשיג באמריקה אדמות זולות ועשירות במשאבים כלכליים.

 • ביבשת אמריקה שטחי אדמה רבים בהן אוכלוסיה מעטה ללא מסגרת מדינית וקיימת האפשרות לעבוד וליזום, להתחיל חיים חדשים ע"פ השקפת עולמם ולהיות בני חורין.

הקשיים במסע לאמריקה

המהגרים חצו את האוקיינוס האטלנטי ועברו מרחק של כ- 5,000 ק"מ באוניות קטנות ובצפיפות רבה שנבעה מזה שהמהגרים לקחו עימם, מלבד מטענם האישי, גם ציוד שיסייע להם בצעדיהם הראשונים: כלי בית, כלי עבודה ובניין, נשק ותחמושת ואפילו זרעים.

המסע המייגע נמשך בין שישה לשנים עשר שבועות, שבמהלכו אוניות רבות טבעו ומהגרים רבים מתו מרעב וממחלות שהתפשטו בגלל הצפיפות הרבה.

סכסוך בין אנגלייה למתיישבים

המושבות מפתחות מערכת ממשל

13 המושבות היו כפופת לשלטון האנגלי – בכל מושבה מונה מושל מטעם מלך אנגליה ולצידו פקידים אנגלים, אך המתיישבים השתתפו בשלטון המקומי והחליטו בנושאים כמו: מיסוי, גיוס לצבא או משפט. אנגלייה הייתה טרודה במאבקים פנמיים וחיצוניים ולא התערבה בנעשה במושבות, מה שחיזק את השלטון העצמי של המושבות ותרם לניתוקן ממנה.

 

המושבות מתחרות עם אנגליה

כאשר התברר לממשלת אנגליה כי המושבות מתחרות בכלכלתה ופועלות בניגוד לתועלתה (סחר עם מדינות אחרות באוניות שבנו) החלה לנקוט פעולות נגד המושבות:

 • סגר ימי – במטרה למנוע סחר חופשי בין המושבות למדינות אחרות.

 • חוק הבולים – חוק שעל פיו כל מסמך רשמי – רישיון מסחר, תעודת ציונים, עיתון וכל דבר פרסום – היה חייב להיכתב או להידפס על נייר הנושא חותמת של הממשל האנגלי, ותמורתה נדרש תשלום מס.

 • חוק האכסון – חוק שעל פיו המתיישבים חייבים לאכסן את אנשי הצבא הבריטי הנשלחים להגן על המושבות ולדאוג להם לאספקה.

 • מכסים על סחורות מיובאות מאנגליה – עופרת, זכוכית, נייר ותה.

 • "מסיבת התה של בוסטון" – אירוע שבו כמה מאזרחי בוסטון, מחופשים לאינדיאנים, עלו על אוניות בריטיות שעגנו בנמל והשליכו את מטען התה שלהן לים. זהו היה שיאו של המאבק נגד חוקי המיסוי.

 • "הטבח של בוסטון" – אירוע שבו המון המוחאים יידה כדורי שלג ביחידת צבא אנגלי של כעשרה חיילים. בתגובה, הצבא פתח באש חמה וחמישה אמריקנים נהרגו.

בני המושבות יצאו בפעולות מחאה נחרצות ומאבק נגד חוקי המיסוי בטענה כי "אין מיסוי ללא ייצוג" – כיוון שהם אינם מיוצגים בפרלמנט האנגלי, חוקיו אינם חלים עליהם, וכי הטלת המיסים מנוגדת לזכויות הטבעיות של האדם. הם ערכו הפגנות סוערות וחרם על סחורות מיובאות ששיאו היה "מסיבת התה של בוסטון".

צבא אנגלי שנשלח למושבות הגביר את המתח ואת העוינות בין הצדדים והוביל לעימות בנשק חם (לדוגמא: "הטבח של בוסטון") ולקרבות שהיוו את ראשיתה של מלחמת העצמאות האמריקנית שבמהלכה נרקמה הצהרת העצמאות.

הצהרת העצמאות של ארצות הברית

ב-4 ביולי 1776 נחתמה הצהרת העצמאות ובה נקבע כי 13 המושבות הן מדינות חופשיות ועצמאיות. ההצהרה התבססה על הראיונות שביטאו הוגי הדעות של הנאורות.

רעיונות הנאורות שבאים לידי ביטוי בהצהרת העצמאות:

 • זכויות טבעיות – "כל האנשים נולדו שווים והבורא נתן להם זכויות מסוימות שאינן ניתנות לשלילה" (הזכויות שמגיעות לכל אדם מעצם היותו אדם: הזכות לחיים, לחירות ולקניין).

 • על השלטון להבטיח את קיומן של הזכויות הטבעיות "להבטחת זכויות אלה מקימים בני האדם ממשלות..." זכותו של האדם להתנגד לשלטון שאינו מבטיח את טובתו: "כל צורת ממשלה המתחילה לסתור את המטרות הללו – הרשות בידי העם לשנותה או לבטלה.."

 • ריבונות העם – "מקימים בני האדם ממשלות שסמכויותיהן הצודקות נובעות מהסכמת הנשלטים" (מקור הכוח של השלטון הוא בעם).

חוקת ארצות הברית

לאחר קבלת העצמאות התעוררו וויכוחים בין המדינות בשאלות עקרוניות כמו הסמכויות של כל מדינה, קביעת הגבולות, קביעת מספר הנציגים במוסדות השלטון ועוד. חילוקי הדעות הביאו לכינוס ועדה לשם ניסוח חוקה. מנסחי החוקה היו אנשי רוח שהיו נאמנים לרעיונות תנועת ההשכלה ומושפעים ממנה.

 • חוקה – מסמך שקובע את עקרונות היסוד, הערכים והכללים שעל פיהם תתנהל המדינה. החוקה קובעת את עקרונות המשטר במדינה, את מבנה השלטון וסמכויותיו, מגדירה את זכויות היסוד של האזרחים ומבטיחה את קיומן.

עיקרי החוקה

 • זכותו של הממשל לשלוט נובעת מהסכמת הנשלטים. השלטון צריך לדאוג לטובת הציבור.

 • ארצות הברית היא פדרציה – מדינה המורכבת מברית של מדינות ריבוניות.

 • הפרדת רשויות – כדי למנוע מן השלטון ריכוז כוח רב מאוד, כל רשות תבלום את כוחן ותפקח על כוחן של הרשויות האחרות.

 • הרשות המחוקקת – היא הקונגרס וכללת שני בתים:

 1. הסנאט – בו יושבים שני נציגים מכל מדינה.

 2. בית הנבחרים – מספר הנציגים בו נקבע לפי מספר התושבים בכל מדינה.

 • הרשות המבצעת – ראש הראשות המבצעת הוא הנשיא הנבחר אחת ל-4 שנים, ועליו להיות בן 35 לפחות.

 • הרשות השופטת – בית המשפט העליון.

החוקה מנוסחת באופן כוללני, ומנסחיה השאירו מקום לתיקונים ולתוספות כדי לטפל בבעיות שיעלו בעתיד.
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: עומרי
מתאים לכיתה: ז-ט
מקצוע: היסטוריה
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
עבודה על מלחמת העולם הראשונה
עבודה על מלחמת העולם הראשונה
מלחמת ששת הימים
מלחמת ששת הימים
היגדים למבחן בהיסטוריה
היגדים למבחן בהיסטוריה
מלכים הלניסטים בארץ ישראל
מלכים הלניסטים בארץ ישראל
14 הנקודות של ווילסון
14 הנקודות של ווילסון
יוליוס קיסר
יוליוס קיסר
אלכסנדר מוקדון
אלכסנדר מוקדון
סיכום בהיסטוריה - הנאורות, המהפכה התעשייתית, הסוציאליזם והלאומיות
סיכום בהיסטוריה - הנאורות, המהפכה התעשייתית, הסוציאליזם והלאומיות
עבודה על השואה
עבודה על השואה
יוסף בן מתתיהו
 יוסף בן מתתיהו

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2020

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | סרטונים | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | דפי צביעה | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון